Stap 1 :

 

Er is steeds een voorschrift voor logopedisch onderzoek van een geneesheer-specialist nodig.

U kan een aanvraagformulier verkrijgen in de praktijk.

Stap 2 :

 

Van zodra dit voorschrift voor logopedisch onderzoek in orde is, kan het  onderzoek worden gestart. Op basis van dit onderzoek, wordt een logopedisch bilan opgesteld.  

 

 

Stap 3 :

 

Op basis van het logopedisch bilan, zal de geneesheer - specialist  een voorschrift opmaken voor logopedische therapie.

Stap 4 :

 

U bezorgt mij alle documenten & ik werk het dossier verder af met de mutualiteit.

Wanneer alle voorgaande stappen in orde zijn, kan de logopedie opgestart worden.